Produkter och tjänster

Vi erbjuder tjänster som anpassas efter dig som kund.

 • Exempel på uppdrag vi arbetar med för kunders räkning är.

Utveckling

 • Strategiplanering / utveckling
 • Ledarutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Grupp och teamutveckling
 • Executive Coaching
 • MI – Motiverande samtal
 • Konflikthantering
 • Organisationsförändringar, förändringsarbete

Utbildningar

 • UGL – Utveckling Grupp Ledare
 • UL – Utvecklande Ledarskap
 • THE
 • Change management
 • Talent Management
 • Performance management
 • Ledarskap
 • Gruppsykologi – teoretisk fördjupning
 • Rekrytering och omställning

Utredningar och psykologisk testning samt assessment centers

 • Arbetsplatsutredningar
 • Medarbetarundersökningar
 • GDQ – Analyser av arbetsgruppers effektivitet
 • HAS (Hoga Assessment Systems)
 • MBTI (Meyers and Briggs Type Indicator
 • TMP (Team Management Profile)
 • Big 5
 • Ravens Matriser