Vilka är vi

Erfarna konsulter

Våra konsulter innehar många olika kompetenser och består av en kombination av akademiker, seniora konsulter med lång nationell och internationell erfarenhet, chefer med linjeansvar, samt juniora konsulter. Vi tror på heterogenitet och mångfald som ett svar på organisationers komplexa och mångfacetterade behov. Vi tror också att organisationsutveckling fungerar bäst man arbetar utifrån en kombination av ”hårda” organisatoriska strukturvariabler med ”mjuka” kulturvariabler.

Ledning


Max Profilbild

Max Rapp Ricciardi
VD och delägare | max@blpartners.se | Mobil: 0708-418 618

Filosofie doktor i organisationspsykologi samt utbildad systemvetare. Har arbetat teoretiskt och praktiskt med organisationsfrågor sedan 1993. Bedriver idag forskning vid KTH, Chalmers och GU. Författare till en lång rad vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker och artiklar. Har arbetat med individ-, grupp och organisationsutvecklingsfrågor i Sverige, Tyskland, Schweiz, Belgien, Italien, Spanien och Kina.


Annika Ambjörnsson
Marknadschef och delägare | annika@blpartners.se | Mobil: 0702-105 350

Utbildad affärsjurist med lång erfarenhet av strategisk analys. Hon har även kompletterat med universitetsstudier i arbets- och organisationspsykologi. Annika har i 15 års tid arbetat i nordiska bolag med att synkronisera affärsstrategiska mål med implementering i verksamheter för att få personal/medarbetare att arbeta mot enhetliga mål. Hon kombinerar sin roll som marknadsansvarig i Business Leadership Partners bolaget med att föreläsa om gruppdynamiskaprocesser på Universitet, arbeta som UGL-handledare samt skriva för Bonniers Ledarskapshandbok  i Coaching.


 

Våra konsulter

Andreas Olsson | Seniorkonsult | andreas@blpartners.se

Annette Runsteen| Seniorkonsult | annette@blpartners.se

Lars-Göran Wallgren| Seniorkonsult | larsgoran@blpartners.se

Kristian Molander Söderholm | Seniorkonsult | kristian@blpartners.se

Jeanette Dahlgren | Seniorkonsult | jeanette@blpartners.se

Catrin Rappe | Seniorkonsult | catrin@blpartners.se

Matti Kaulio | Seniorkonsult | matti@blpartners.se

Christine Räisänen | Seniorkonsultchristine@blpartners.se

Malin Larsson | Seniorkonsult | malin@blpartners.se

Anna Dahlgren | Juniorkonsult | anna@blpartners.se