Vår filosofi

The art of management

Evidensbaserad och vetenskaplig metodik utgör grunden för vår filosofi, men vi tror också att chefers och medarbetares färdigheter och insikter är strikt personliga. Vi ser ledarskap och organisatoriskt medlemskap som en konst, ”The art av management”, som var och en måste förfina själv, utifrån sina egen kapacitet och preferenser. Vi tror inte att ledarskap någonsin kan standardiseras. Vi för därför en dialog med ledare och medarbetare om hur de bäst kan använda sina förutsättningar och bearbeta eventuella brister samt hur de lämpligen kan agera i den organisatoriska kontext de verkar inom.